Skip links

Bærekraft

Veifo vil være en pådriver for en mer bærekraftig eiendomsbransje. Vi har kompetansen ambisjonen og evnen til å skape reell endring i vår egen virksomhet, i bransjen og i samfunnet for øvrig. Vi skal sammen med våre kunder strekke oss etter å ta langsiktige miljøvalg foran kortsiktig gevinst, og gå i front mot en bærekraftig fremtid for generasjoner.

Veifo støtter FNs bærekraftsmål

3 God helse og livskvalitet

For Veifo er det viktig at våre medarbeidere opplever å ha god helse. Men også at brukerne i byggene vi betjener, våre kunder, samarbeidspartnere og befolkningen for øvrig opplever god helse. I Norge har vi blant verdenes beste helseordninger. Allikevel kan vi i Veifo bidra ytterligere til god helse og livskvalitet gjennom målrettede ordninger. Uansett forebyggende tiltak kan vi oppleve ulykker, sykdom eller psykiske lidelser blant våre relasjoner. Veifo tar dett på alvor og er en støttepartner i alle rehabiliteringsprosesser.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Undersøkelser viser at useriøse aktører opererer i flere deler av vår bransje. For eksempel innen bygg og anlegg, eller renhold. Veifo er opptatt av et seriøst arbeidsliv. Egne og leverandørers ansatte skal ha anstendig lønn og betingelser. Å følge myndighetspålagte krav til arbeidsmiljø er en selvfølge. Størst mulig stillingsprosent innenfor dagtid-arbeid skal være hovedmålet. Veifo skal og bidra til at unge kommer ut i arbeid, også de som mangler kompetanse og erfaring.

9 Industri, innovasjon og infrastruktur

En del av løsningen for det grønne skifte ligger i utvikling av nye og mer bærekraftige produkter og metoder. Ved å bidra til den teknologiske utviklingen, vil vi kunne redusere energiforbruket, og skape mer, med mindre bruk av ressurser. Ved å fokusere på moderne, fleksible og teknologiske bygg, vil de kunne utnyttes på en langt mer effektiv måte enn i dag og derigjennom å redusere belastningen på lokal infrastruktur.

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Våre eiendommer forbruker daglig en mengde produkter, både til selve driften, til prosessene som foregår, og til menneskene som bruker bygget. Veifo skal bidra til at produktene som velges er miljøvennlige. Vi skal ha fokus på å utnytte produktenes kapasitet fult ut og kutte produkter helt eller delvis der det er mulig. Veifo skal og bidra til bevisstgjøring hos brukerne, slik at bruken av forbruksmateriell minsker, matsvinnet reduseres og bærekraftige matvarer velges. Renovasjon er også en viktig del av forbruk. Veifo har fokus på gjenbruk, gjenvinning og miljøvennlig destruksjon.

13 Stoppe klimaendringene

Bygg står for rundt 40% av klimagassutslippene i verden. Fordi vi påtar oss ansvaret for å forvalte eiendom for våre kunder, har vi også en forpliktelse til å bistå med reduksjon av CO2 avtrykket fra eiendommene. I tillegg til selve bygget, representerer også bruken av eiendommen eller prosessene som foregår der, et stort potensiale i reduserte utslipp. Veifo skal bidra både med konkrete tiltak i prosess og industri, og informasjon og visualisering som påvirker den enkelte bruker til å ta miljøvennlige valg i hverdagen. For eksempel knyttet til matsvinn i kantina, bruk av heis eller transport til og fra arbeidsplassen.

17 Samarbeid for å nå målene

For at Veifo skal kunne nå sine bærekraftsmål, er vi avhengig av samarbeid, både med samfunnet/myndigheter, våre leverandører og våre kunder. Veifo skal ikke benytte leverandører av varer eller tjenester, som ikke kan stille seg bak våre bærekraftsmål. Samtidig skal vi bistå, med både kompetanse og systemer, og på den måten samarbeide om å innfri målene. Dette betyr også at vi ikke ønsker å jobbe for og med, kunder som ikke tar bærekraft alvorlig. Vi tror slike selskaper vil tape markedsandeler i fremtiden, og at arbeid med bærekraft også vil være lønnsomt, både for Veifo, våre leverandører og våre kunder.

Nysgjerrig?

Vil du vite mer om hva vi kan hjelpe deg med?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende og inspirerende samtale om hvordan du kan komme ett steg nærmere fremtiden!

post@veifo.no

+47 459 60 050

Nysgjerrig?

Kontakt oss