Skip links

Energiledelse

Energioptimalisering og bruk av EOS systemer for å kartlegge energiforbruket, er ikke noe nytt i eiendomsbransjen. Vi mener allikevel at fokuset ofte blir feil, og at det fort handler om investeringer og tilbakebetalingstid.

Ved å implementere energiarbeidet i den daglig driften, og legge rutiner for daglig oppfølging på driftsorganisasjonen, er det store innsparingsmuligheter uten investeringer, utover selve systemet.

Energioptimalisering er «ferskvare». For å lukkes er det behov for kontinuerlig oppfølging og fokus. Et godt driftet bygg vil fort øke energiforbruket dersom fokuset på energioptimaliseringen blir dårligere eller forsvinner helt.

Dashbord

Veifo bruker Gurusoft sitt EOS verktøy. Dette gir oss oversikt over energiforbruket i sanntid på systemets dashbordløsning. Driftsorganisasjonen har kontinuerlig oversikt over forbruk og effektfaktorer, og kan umiddelbart se avvik og iverksette tiltak. For eksempel dersom en gjenvinner reim ryker, fører dette til en stor økning i energiforbruket, fordi effekttapet må kompenseres med pådrag på varmebatteriet. Strakstiltak er viktig for å minimerer kostnadene.

Med bruk av Gurusoft kan vi bygge opp kundespesifiserte dashbord med informasjon fra det interne EOS systemet, eller andre datakilder, som FDV eller økonomisystemet. Dataene presenteres for brukeren alt ettersom hvordan brukeren selv ønsker å sette opp systemet.

På Galleri Oslo har vi jobbet strukturert med energioptimalisering siden 2016.

Før dette var det allerede gjort en del utbedringer, blant annet innvestering i nye ventilasjonsanlegg. De tekniske utbedringene reduserte energiforbruket. Siden Veifo kom inn har vi redusert energiforbruket ytterligere. Gjennom daglig EOS oppfølging med idriftsorganisasjonen har vi redusert energiforbruket med i overkant av 8 mill kw.

Nysgjerrig?

Vil du vite mer om hva vi kan hjelpe deg med?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende og inspirerende samtale om hvordan du kan komme ett steg nærmere fremtiden!

post@veifo.no

+47 459 60 050

Nysgjerrig?

Kontakt oss