Skip links

Teknisk Eiendomsforvaltning

Med bakgrunn fra Lean-vedlikehold og industri, samt tekniske fag, har vi en annen tilnærming til teknisk eiendomsforvaltning enn mange i bransjen.

Vi jobber mer planmessig og strukturert, etter modell fra industri. Våre metoder gir også mulighet til å justere inspeksjon og vedlikeholdsfrekvensen i forhold til det reelle behovet, eller identifisere gjentagende avvik slik at vi kan rette opp i årsakssammenhengen.

Strukturert FDV

Struktur er selve fundamentet i vår metode. Struktur handler om å planlegge alle driftsoppgaver, enten det er med vaktmester eller teknisk service, inn i et system. Denne strukturen er bygget ned til hver enkelt komponent som kan skiftes ut, og tilpasset hver enkelt bygg. Hva som skal gjøres, til hvilken tid og frekvens, ligger i systemet. Dette gjør at oppgavene blir utført riktig og til rett tid hver gang, uavhengig av hvem som utfører oppgaven.

Vårt foretrukne FDV system er Infor EAM. Dette systemet er avansert nok til at vi kan planlegge strukturen i FDV arbeidene på det nivået vi ønsker. Vi kan også levere eller jobbe i andre systemer alt etter hva gårdeier ønsker eller har for eget system. Noen systemer vi imidlertid ikke kunne levere alle funksjonene i vårt konsept. Uavhengig av system oppfordrer vi strekt til at gårdeier skal eie sitt eget system og ikke legge alle driftsdata i leverandørens systemer og på den måten bli veldig låst til denne leverandøren. 

Effektiv gjennomføring

En av teknisk forvalters fremste oppgaver er å bidra til effektiv gjennomføring av periodiske drift og vedlikeholdsoppgaver. Det vil si at oppgavene blir gjennomført med riktig frekvens, til rett tid, og med riktig kvalitet hver gang. Alle teknikere har forskjellig kompetanse og utgangspunkt. Det betyr at oppgaven må styres av en digital løsning for å oppnå dette.

Eksempel på dashbordløsning i vårt FDV system.  

På Galleri Oslo har vi jobbet strukturert med rutineoppgaver. Vi har redusert antall faste oppgaver fra ## til.

Tidsforbruket til planlagte driftsoppgaver er redusert med 50% fra 1,8 årsverk til 1 årsverk.

Tiden vi har spart på Galleri Oslo, har vi benyttet til å gjøre flere driftsoppgaver selv, oppgaver som ellers ville bli satt bort til eksterne.

Dette er for eksempel service på ventilasjon, vedlikeholdsoppgaver og reparasjoner.

På dette har vi spart Galleri Oslo for:

1 500 000
NOK
Nysgjerrig?

Vil du vite mer om hva vi kan hjelpe deg med?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende og inspirerende samtale om hvordan du kan komme ett steg nærmere fremtiden!

post@veifo.no

+47 459 60 050

Nysgjerrig?

Kontakt oss