Skip links

Veifo har redusert energiforbruket på Galleri Oslo med 50% – Del 1 av 3

Veifo AS har siden 2016 jobbet hardt med å redusere energiforbruket i bygninger, og et av resultatene av dette arbeidet er en betydelig reduksjon i energiforbruket på Galleri Oslo.

Resultatene av arbeidet på Galleri Oslo er imponerende. Energiforbruket har gått fra 7 millioner kwh per år til 3,2 millioner kwh per år. Dette er en reduksjon på over 50%!

Veifo AS’ resultater fra Galler Oslo kan ha stor betydning for andre næringsbygg, både når det gjelder økonomiske fordeler og positive konsekvenser for miljøet.

Lavere driftskostnader

Ved å vise at det er mulig å oppnå betydelige energibesparelser i et næringsbygg, kan Veifo AS’ erfaringer inspirere andre eiendomsbesittere til å følge deres eksempel. Dette kan bidra til å redusere de samlede klimagassutslippene fra bygninger, noe som er viktig i kampen mot klimaendringer.

Samtidig kan energibesparelser i næringsbygg også føre til lavere driftskostnader for eiendomsbesittere, da de vil kunne redusere deres energikostnad. Dette vil føre til mer lønnsomme bygninger, noe som igjen kan bidra til økt investering i energieffektive løsninger.

Redusere klimagassutslipp

I et klimaperspektiv er det viktig å understreke at bygninger står for en betydelig andel av verdens samlede klimagassutslipp. Derfor er det avgjørende å fokusere på å redusere energiforbruket i denne sektoren, både for å beskytte miljøet og for å sikre en bærekraftig fremtid for planeten vår.

Så, ved å demonstrere at energisparing i næringsbygg er både mulig og økonomisk lønnsomt, kan Veifo AS’ resultater fra Galler Oslo bidra til å sette en standard for hva som kan oppnås i andre lignende bygninger.

Ønsker du å redusere energiforbruket på ditt bygg? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss